logo

TERMENI ȘI CONDIȚII

Ultima actualizare: 1 octombrie 2020

ACORD DE TERMENI

Acești Termeni de utilizare constituie un acord obligatoriu din punct de vedere juridic încheiat între dvs., fie personal, fie în numele unei entități ("dvs.") și We are 365 LLC ("Companie", "noi", "noi" sau "nostru"), cu cu privire la accesul și utilizarea de către dvs. a site-ului web https://cataloge365.com/ , precum și a oricăror alte mijloace de comunicare, canal media, site web mobil sau aplicație mobilă legate, legate sau conectate în orice alt mod (colectiv, „Site”). Sunteți de acord că, accesând Site-ul, ați citit, înțeles și sunteți de acord să respectați toți acești Termeni de utilizare. DACĂ NU SUNTEȚI DE ACORD CU TOȚI ACEȘTI TERMENI DE UTILIZARE, ATUNCI ȚI ESTE INTERZIS ÎN EXPRES DE A UTILIZA SITE-UL ȘI TREBUIE SĂ ÎNCEȚI Imediat să-L UTILIZAȚI.

Termenii și condițiile suplimentare sau documentele care pot fi postate pe site din când în când sunt încorporate în mod expres aici prin referință. Ne rezervăm dreptul, la discreția noastră, de a face modificări sau modificări acestor Termeni de utilizare în orice moment și din orice motiv. Vă vom anunța cu privire la orice modificare prin actualizarea datei „Ultima actualizare” a acestor Termeni de utilizare și renunțați la orice drept de a primi o notificare specifică cu privire la fiecare modificare. Este responsabilitatea dumneavoastră să revizuiți periodic acești Termeni de utilizare pentru a fi la curent cu actualizările. Veți fi supus și veți fi considerat că ați fost informat și acceptat modificări ale Termenilor de utilizare revizuiți prin continuarea utilizării site-ului după data postării acestor Termeni de utilizare revizuiți.

Informațiile furnizate pe Site nu sunt destinate a fi distribuite sau utilizate de către nicio persoană sau entitate în nicio jurisdicție sau țară în care o astfel de distribuție sau utilizare este contrară legii sau reglementărilor sau care ne supune oricărei cerințe de înregistrare în această jurisdicție sau țară. . În consecință, acele persoane care aleg să acceseze Site-ul din alte locuri fac acest lucru din proprie inițiativă și sunt singurele responsabile pentru respectarea legilor locale, dacă și în măsura în care legile locale sunt aplicabile. Site-ul este destinat utilizatorilor care au cel puțin 18 ani. Persoanele cu vârsta sub 18 ani nu pot utiliza sau se înregistrează pe Site.

DREPTURI PENTRU PROPRIETATE INTELECTUALA

Cu excepția cazului în care se specifică altfel, Site-ul este deținut de noi și tot codul sursă, bazele de date, funcționalitățile, software-ul, design-urile site-ului web, audio, video, text, fotografii și grafice de pe Site (colectiv, „Conținutul”) și mărcile comerciale, serviciul mărcile și logo-urile pe care le conține („Mărcile”) sunt deținute sau controlate de noi sau ne sunt licențiate și sunt protejate de legile privind drepturile de autor și mărcile comerciale și alte drepturi de proprietate intelectuală din Statele Unite ale Americii și legile privind concurența neloială, legile internaționale privind drepturile de autor și convențiile internaționale. . Conținutul și mărcile sunt furnizate pe site „CA AȘA ESTE” numai pentru informarea dumneavoastră și uz personal. Cu excepția cazurilor prevăzute în mod expres în acești Termeni de utilizare, nicio parte a site-ului și niciun conținut sau mărci comerciale nu pot fi copiate, reproduse, adăugate, republicate, încărcate, publicate, afișate public, codificate, traduse, transmise, distribuite, vândute, licențiate sau exploatate. . altfel, pentru orice scop comercial, fără acordul nostru expres, prealabil, în scris.

Cu condiția ca sunteți eligibil să utilizați Site-ul, vi se acordă o licență limitată pentru a accesa și utiliza Site-ul și pentru a descărca sau imprima o copie a oricărei părți a Conținutului pe care ați accesat-o în mod corespunzător numai pentru uz personal, necomercial. utilizare. Ne rezervăm toate drepturile care nu vi s-au acordat în mod expres asupra site-ului, conținutului și mărcilor.

DECLARAȚII UTILIZATOR

Prin utilizarea Site-ului, declarați și garantați că: (1) aveți capacitatea juridică și sunteți de acord să respectați acești Termeni de utilizare; (2) nu sunteți minor în jurisdicția în care locuiți; (3) nu veți accesa Site-ul prin mijloace automate sau non-umane, fie prin intermediul unui bot, script sau altfel; (4) nu veți folosi Site-ul în niciun scop ilegal sau neautorizat; și (5) utilizarea de către dumneavoastră a Site-ului nu va încălca nicio lege sau reglementare aplicabilă. Dacă furnizați orice informații care sunt false, inexacte, neactuale sau incomplete, avem dreptul de a suspenda sau de a închide contul dumneavoastră și de a refuza orice utilizare curentă sau viitoare a Site-ului (sau a oricărei părți a acestuia).

ACTIVITĂȚI INTERZISE

Nu aveți dreptul să accesați sau să utilizați Site-ul în alt scop decât cel pe care îl punem la dispoziție. Site-ul nu poate fi utilizat în legătură cu niciun demers comercial, cu excepția celor care sunt susținute sau aprobate în mod specific de noi. În calitate de utilizator al Site-ului, sunteți de acord să nu: 1. Preluați sistematic date sau alt conținut de pe Site pentru a crea sau compila, direct sau indirect, o colecție, compilare, bază de date sau director fără permisiunea noastră scrisă. 2. Participați la cadre sau link-uri neautorizate către Site. 3. Copiați sau adaptați software-ul de pe Site, incluzând, dar fără a se limita la, HTML, JavaScript sau alt cod. 4. Cu excepția utilizării, utilizării, lansării motorului de căutare standard sau a browserului de internet, dezvoltați sau distribuiți orice sistem automatizat, inclusiv, dar nu limitat la orice păianjen, robot, utilitar de capcană, scraper sau cititor din afara accesării Site-ului sau utilizând sau executând orice scripturi sau alt software neautorizat. 5. Folosiți un agent de cumpărare sau un agent de cumpărare pentru a face achiziții pe Site. 6. Folosiți Site-ul ca parte a oricărui efort de a concura cu noi sau de a folosi Site-ul și/sau Conținutul pentru orice efort generator de venituri sau afacere.

CONTRIBUȚII GENERATE DE UTILIZATOR

Site-ul nu oferă utilizatorilor să trimită sau să posteze conținut. Vă putem oferi posibilitatea de a crea, trimite, posta, afișa, transmite, interpreta, posta, distribui sau transmite conținut și materiale către noi sau pe site, inclusiv, dar fără a se limita la text, scris, video, audio, fotografii. , grafice, comentarii, sugestii sau informații personale sau alte materiale (colectiv, „Contribuții”). Contribuțiile pot fi vizibile pentru alți utilizatori ai Site-ului și prin intermediul site-urilor web ale terților. Ca atare, orice Contribuție pe care o transmiteți poate fi tratată în conformitate cu Politica de confidențialitate a site-ului. Când creați sau puneți la dispoziție orice Contribuție, declarați și garantați că: 1. Crearea, distribuirea, transmiterea, afișarea publică sau executarea și accesarea, descărcarea sau copierea Contribuțiilor dvs. nu încalcă sau va încălca drepturile de proprietate, inclusiv, dar nu limitat la drepturi de autor, brevete, mărci comerciale, secrete comerciale. , sau drepturile morale ale oricărei terțe părți. 2. Sunteți creatorul și proprietarul sau aveți licențele, drepturile, acordurile, eliberările și permisiunile necesare pentru a ne folosi și autoriza pe noi, pe site-ul și pe alți utilizatori ai site-ului să vă folosim Contribuțiile în orice mod prevăzut de site. . și acești Termeni de utilizare. 3. Aveți consimțământul, eliberarea și/sau permisiunea scrisă a fiecărei persoane identificabile din Contribuțiile dvs. de a utiliza numele sau imaginea fiecărei persoane identificabile pentru a permite includerea și utilizarea. a Contribuțiilor dumneavoastră în orice mod avut în vedere. de Site și acești Termeni de utilizare. 4. Contribuțiile dvs. nu sunt false, inexacte sau înșelătoare. 5. Contribuțiile dvs. nu sunt publicitate nesolicitată sau neautorizată, materiale promoționale, scheme piramidale, scrisori în lanț, spam, corespondență în vrac sau alte forme de solicitare. 6. Contribuțiile dvs. nu sunt obscene, lascive, lascive, murdare, violente, hărțuitoare, defăimătoare, defăimătoare sau inacceptabile (după cum am stabilit de noi). 7. Contribuțiile tale nu ridiculizează, batjocoresc, slăbesc, intimidează sau abuzează pe nimeni. 8. Contribuțiile dvs. nu sunt folosite pentru a hărțui sau a amenința (în sensul legal al acelor termeni) orice altă persoană și pentru a promova violența împotriva unei anumite persoane sau clase de persoane. 9. Contribuțiile dvs. nu încalcă nicio lege, regulament sau regulă aplicabilă. 10. Contribuțiile dvs. nu încalcă drepturile de confidențialitate sau publicitate ale niciunei terțe părți. 11. Contribuțiile dvs. nu conțin niciun material care solicită informații personale de la oricine sub vârsta de 18 ani sau exploatează persoane sub vârsta de 18 ani într-o manieră sexuală sau violentă. 12. Contribuțiile dvs. nu încalcă nicio lege aplicabilă referitoare la pornografia infantilă și nici nu sunt destinate să protejeze sănătatea sau bunăstarea minorilor. 13. Contribuțiile dvs. nu includ niciun comentariu ofensator legat de rasă, origine națională, sex, preferință sexuală sau dizabilitate fizică. 14. Contribuțiile dvs. nu încalcă și nu se leagă de materiale care încalcă vreo prevedere a acestor Termeni de utilizare sau orice lege sau reglementare aplicabilă.

Orice utilizare a Site-ului cu încălcarea celor de mai sus încalcă acești Termeni de utilizare și poate duce, printre altele, la încetarea sau suspendarea drepturilor dumneavoastră de a utiliza Site-ul.

LICENȚĂ DE APLICAȚIE MOBILĂ

Licență

Dacă accesați Site-ul printr-o aplicație mobilă, vă acordăm un drept revocabil, neexclusiv, netransferabil și limitat de a instala și utiliza aplicația mobilă pe dispozitive electronice fără fir deținute sau controlate de dvs. și de a accesa și utiliza mobilul. aplicarea. pe astfel de dispozitive strict în conformitate cu termenii și condițiile acestei licențe pentru aplicații mobile conținute în acești Termeni de utilizare. Nu trebuie să: (1) să decompilați, să faceți inginerie inversă, să dezasamblați, să încercați să derivați codul sursă sau să decriptați aplicația; (2) să efectueze orice modificare, adaptare, îmbunătățire, îmbunătățire, traducere sau lucrări derivate ale aplicației; (3) să încalce legile, regulile sau reglementările aplicabile în legătură cu accesul sau utilizarea aplicației; (4) eliminați, modificați sau ascundeți orice notificări de proprietate (inclusiv orice notificări privind drepturile de autor sau mărci comerciale) postate de noi sau de licențiatorii aplicației; (5) să utilizeze aplicația pentru orice activitate generatoare de venituri, întreprindere comercială sau alt scop pentru care nu este concepută sau destinată; (6) să facă aplicația disponibilă într-o rețea sau alt mediu care permite accesul sau utilizarea mai multor dispozitive sau utilizatori în același timp; (7) să utilizeze aplicația pentru a crea un produs, serviciu sau software care este, direct sau indirect, competitiv cu sau în orice fel un substitut al aplicației; (8) utilizați aplicația pentru a trimite întrebări automate către orice site web sau pentru a trimite orice e-mail comercial nesolicitat; sau (9) să utilizeze orice informație proprietară sau oricare dintre interfețele noastre sau alte proprietăți intelectuale ale noastre în proiectarea, dezvoltarea, fabricarea, acordarea de licențe sau distribuția oricărei aplicații, accesorii sau dispozitive pentru utilizare cu aplicația.

Dispozitive Apple și Android

Următorii termeni se aplică atunci când utilizați o aplicație mobilă obținută din Apple Store sau Google Play (fiecare este un „Revânzător de aplicații”) pentru a accesa Site-ul: (1) Licența acordată pentru aplicația noastră mobilă este limitată la o licență transferabilă să utilizeze aplicația pe un dispozitiv care utilizează sistemele de operare Apple iOS sau Android, după caz, și în conformitate cu regulile de utilizare stabilite în termenii și condițiile aplicabile ale Distribuitorului de aplicații; (2) suntem responsabili pentru furnizarea oricăror servicii de întreținere și asistență cu privire la aplicația mobilă, așa cum este specificat în termenii și condițiile acestei licențe pentru aplicație mobilă conținute în acești Termeni de utilizare sau conform cerințelor legii aplicabile, și recunoașteți că fiecare aplicație Distribuitorul nu are obligația de a furniza servicii de întreținere și asistență cu privire la aplicația mobilă; (3) În cazul în care aplicația mobilă nu respectă garanția aplicabilă, puteți notifica respectivul Distribuitor al aplicației, iar Distribuitorul aplicației, în conformitate cu termenii și politicile sale, poate rambursa prețul de achiziție, dacă ar fi fost plătit pentru aplicația mobilă și, în măsura maximă permisă de legea aplicabilă, Distribuitorul aplicației nu va avea nicio altă obligație de garanție cu privire la aplicația mobilă; (4) declarați și garantați că (i) nu vă aflați într-o țară care face obiectul unui embargo guvernamental american sau care a fost desemnată de guvernul SUA drept „țară de sprijin”. terorism „și (ii) nu este inclus pe nicio listă guvernamentală SUA de părți interzise sau restricționate; (5) Trebuie să respectați termenii aplicabili ai acordului cu terții atunci când utilizați aplicația mobilă, de exemplu, dacă aveți o aplicație VoIP, atunci nu trebuie să vă încălcați acordul privind serviciile de date fără fir prin utilizarea aplicației mobile; și (6) luați la cunoștință și sunteți de acord că Revânzătorii de aplicații sunt terți beneficiari ai termenilor și condițiilor acestei licențe pentru aplicații mobile conținute în acești Termeni de utilizare și că fiecare Revânzător de aplicații va avea dreptul (și se va considera că a acceptat dreptul) de a aplica termenii și condițiile acestei licențe pentru aplicații mobile conținute în acești Termeni de utilizare împotriva dvs., ca terț beneficiar al acestora.

PREMISE

Recunoașteți și sunteți de acord că orice întrebări, comentarii, sugestii, idei, feedback sau alte informații referitoare la Site („Trimiteri”) pe care ni le furnizați nu sunt confidențiale și vor deveni proprietatea noastră exclusivă. Vom deține drepturile exclusive, inclusiv toate drepturile de proprietate intelectuală, și vom avea dreptul la utilizarea și diseminarea fără restricții a acestor Trimiteri pentru orice scop legal, comercial sau de altă natură, fără recunoaștere sau despăgubire pentru dvs. Prin prezenta renunțați la toate drepturile morale asupra acestor Trimiteri și garantați prin prezenta că aceste Trimiteri sunt originale pentru dvs. sau că aveți dreptul de a trimite astfel de Trimiteri. Sunteți de acord că nu va exista nicio cale de atac împotriva noastră pentru orice presupusă sau reală încălcare sau deturnare a oricăror drepturi de proprietate asupra Trimiterilor dvs.

SITE WEB ȘI CONȚINUT DE LA TERȚI PĂRȚI

Site-ul poate conține (sau poate fi trimis prin intermediul Site-ului) link-uri către alte site-uri web („Site-uri web ale terților”) precum și articole, fotografii, text, grafică, imagini, design, muzică, sunet, video, informații, aplicații. . , software și alte conținuturi sau elemente care aparțin sau provin de la terți („Conținutul terților”). Astfel de site-uri web ale terților și conținut de la terți nu sunt investigate, monitorizate sau verificate pentru acuratețea, caracterul adecvat sau exhaustivitatea noastră și nu suntem responsabili pentru niciun site web terță parte accesat prin intermediul site-ului sau pentru orice conținut de la terți postat. în, disponibil prin sau instalat de pe site, inclusiv conținutul, acuratețea, caracterul ofensator, opiniile, fiabilitatea, practicile de confidențialitate sau alte politici ale sau conținute în site-urile web ale terților sau în conținutul terților. Includerea, legarea sau permiterea utilizării sau instalării oricărui site web al unei terțe părți sau a oricărui conținut al unei terțe părți nu implică aprobarea sau aprobarea acestora de către noi. Dacă decideți să părăsiți Site-ul și să accesați site-urile web ale terților sau să utilizați sau să instalați orice Conținut al unei terțe părți, faceți acest lucru pe propriul risc și ar trebui să știți că acești Termeni de utilizare nu se mai aplică. Ar trebui să revizuiți termenii și politicile aplicabile, inclusiv practicile de confidențialitate și de colectare a datelor, ale oricărui site web la care navigați de pe Site sau în legătură cu orice aplicație pe care o utilizați sau instalați de pe Site. Orice achiziții pe care le faceți prin site-uri web terțe vor fi făcute prin pe alte site-uri web și alte companii și nu ne asumăm nicio responsabilitate în legătură cu astfel de achiziții care sunt exclusiv între dvs. și terțul corespunzător. Sunteți de acord și luați la cunoștință că nu susținem produsele sau serviciile oferite pe site-urile web ale terților și ne vom proteja de orice daune cauzate de achiziționarea unor astfel de produse sau servicii. În plus, ne veți ține fără răspundere pentru orice pierderi suferite de dvs. sau daune cauzate în legătură cu conținutul terților sau ca urmare a oricărei forme a acestui sau a oricărui contact cu site-urile web ale terților.

PUBLICITĂȚI

Le permitem agenților de publicitate să-și afișeze reclamele și alte informații în anumite zone ale Site-ului, cum ar fi reclame din bara laterală sau anunțuri banner. Dacă sunteți agent de publicitate, trebuie să vă asumați întreaga responsabilitate pentru reclamele pe care le plasați pe Site și serviciile furnizate pe Site sau produsele vândute prin acele reclame. În plus, în calitate de agent de publicitate, garantați și declarați că dețineți toate drepturile și autoritatea de a plasa reclame pe Site, inclusiv, dar fără a se limita la, drepturile de proprietate intelectuală, drepturile de publicitate și drepturile contractuale. Pur și simplu punem la dispoziție spațiul pentru a plasa astfel de reclame și nu avem altă relație cu agenții de publicitate.

GESTIONAREA SITE-ULUI

Ne rezervăm dreptul, dar nu și obligația, de a: (1) monitoriza Site-ul pentru încălcări ale acestor Termeni de utilizare; (2) să ia măsurile legale corespunzătoare împotriva oricărei persoane care, la discreția noastră, încalcă legea sau acești Termeni de utilizare, inclusiv, fără limitare, raportarea unui astfel de utilizator autorităților de aplicare a legii; (3) la discreția noastră exclusivă și fără limitare, respinge, restricționează accesul, limitează disponibilitatea sau dezactivează (în măsura în care este posibil din punct de vedere tehnic) oricare dintre Contribuțiile tale sau orice parte a acestora; (4) la discreția noastră exclusivă și fără limitare, notificare sau răspundere, pentru a elimina de pe Site sau a dezactiva toate fișierele și conținutul care sunt supradimensionate sau reprezintă în orice fel o povară pentru sistemele noastre; și (5) să administreze în alt mod Site-ul într-un mod conceput pentru a ne proteja drepturile și proprietatea și pentru a facilita funcționarea corectă a Site-ului.

Ne pasă de confidențialitatea și securitatea datelor. Consultați Politica noastră de confidențialitate: https://cataloge365.com/privacy-policy/ . Prin utilizarea Site-ului, sunteți de acord să respectați Politica noastră de confidențialitate, care este încorporată în acești Termeni de utilizare. Vă rugăm să rețineți că Site-ul este găzduit în Argentina. Dacă accesați site-ul din orice altă regiune a lumii cu legi sau alte cerințe care guvernează colectarea, utilizarea sau dezvăluirea datelor cu caracter personal care diferă de legile aplicabile în Argentina, atunci prin utilizarea în continuare a site-ului, vă transferați date către Argentina și sunteți de acord ca datele dumneavoastră să fie transferate și procesate în Argentina.

DURATA ȘI TERMINAREA

Acești Termeni de utilizare vor rămâne în vigoare și vor rămâne în vigoare în timp ce utilizați Site-ul. FĂRĂ A LIMITA ORICE ALTĂ PREVEDERE A ACESTEI TERMENI DE UTILIZARE, NE REZERVĂM DREPTUL DE A, ÎN UNICA NOASTRĂ DISCREȚIE ȘI FĂRĂ O NOTIFICARE PREALABILĂ SAU RESPONSABILITATE, DE A RESPAZĂ ACCESUL ȘI UTILIZAREA SITE-ULUI (INCLUSIV BLOCAREA ANUMITE PERSOANE DE CĂTRE ORICE ADRESE IP) MOTIVE SAU NICIUN MOTIVE, INCLUSIV, FĂRĂ LIMITARE, ÎNCĂLCAREA ORICE DECLARAȚII, GARANȚIE SAU ACORD CONȚINUT ÎN ACEȘTI TERMENI DE UTILIZARE SAU ORICE LEGĂ SAU REGULAMENT APLICABILE. PUTEM TERMINA UTILIZAREA SAU PARTICIPAREA DVS. LA SITE SAU SAU SĂ ȘTERMĂ ORICE CONȚINUT SAU INFORMAȚIE POSTATĂ DE DVS. ÎN ORICE MOMENT, FĂRĂ AVERTISMENT, LA DISCREȚIA NOASTRĂ.

Dacă vă închidem sau suspendăm contul din orice motiv, vă este interzis să vă înregistrați și să creați un nou cont în numele dvs., un nume împrumutat sau presupus sau numele unei terțe părți, chiar dacă este posibil să acționați în numele terței părți. . parte. În plus față de închiderea sau suspendarea contului dvs., ne rezervăm dreptul de a lua măsurile legale corespunzătoare, inclusiv, dar fără a se limita la, obținerea unor măsuri civile, penale și dispuse de instanță.

MODIFICĂRI ȘI ÎNTRERUPĂRI

Ne rezervăm dreptul de a schimba, modifica sau șterge conținutul Site-ului în orice moment sau din orice motiv, la discreția noastră, fără notificare prealabilă. Cu toate acestea, nu avem nicio obligație de a actualiza nicio informație de pe site-ul nostru. De asemenea, ne rezervăm dreptul de a modifica sau întrerupe tot sau o parte a Site-ului fără notificare prealabilă în orice moment. Nu vom fi răspunzători față de dumneavoastră sau față de orice terță parte pentru orice modificare, modificare a prețului, suspendare sau întrerupere a Site-ului.

Nu putem garanta că Site-ul va fi disponibil în orice moment. Este posibil să întâmpinăm probleme hardware, software sau alte probleme sau să fie nevoie să efectuăm întreținere legate de Site, ceea ce duce la întreruperi, întârzieri sau erori. Ne rezervăm dreptul de a schimba, revizui, actualiza, suspenda, întrerupe sau modifica Site-ul în orice moment sau din orice motiv, fără a vă anunța. Sunteți de acord că nu suntem răspunzători pentru nicio pierdere, daune sau inconvenient cauzat de incapacitatea dumneavoastră de a accesa sau utiliza Site-ul în timpul oricărei perioade de nefuncționare sau întrerupere a Site-ului. Nimic din acești Termeni de utilizare nu va fi interpretat ca obligând Ne trebuie să întreținem și să sprijinim Site-ul sau să oferim corecții, actualizări sau postări în legătură cu Site-ul.

LEGEA APLICABILĂ

Acești Termeni vor fi guvernați și definiți în conformitate cu legile Statelor Unite. We Are 365 și sunteți de acord irevocabil că instanțele din Statele Unite ale Americii vor avea jurisdicție exclusivă pentru a soluționa orice dispută care ar putea apărea în legătură cu acești termeni.

REZOLVAREA CONFLICTULUI

Sunteți de acord să transmiteți în mod irevocabil toate litigiile referitoare la Termeni sau relația stabilită prin acest Acord la jurisdicția instanțelor din Statele Unite. Cataloge 365 își va păstra, de asemenea, dreptul de a iniția proceduri pe fondul cauzei în instanțele din țara în care locuiți sau, în cazul în care acești Termeni sunt încheiati în cadrul activității profesionale sau profesiei dumneavoastră, în statul locului principal de reședință. .

CORECTII

Pot exista informații pe Site care să conțină erori de tipar, inexactități sau omisiuni, inclusiv descrieri, prețuri, disponibilitate și alte informații. Ne rezervăm dreptul de a corecta orice erori, inexactități sau omisiuni și de a modifica sau actualiza informațiile de pe Site în orice moment, fără notificare prealabilă.

RENUNȚAREA RESPONSABILITĂȚII

SITE-UL ESTE FURNIZAT CA ESTE SI ASATAT DISPONIBIL. SUNTEȚI DE ACORD CĂ UTILIZAREA SITE-ULUI ȘI A SERVICIILOR NOASTRE VA FI PE UNCUL DVS. RISC. ÎN MĂSURA TOTALĂ PERMISĂ DE LEGE, RENUNȚĂM LA TOATE GARANȚII, EXPRESE SAU IMPLICITE, ÎN LEGAȚIE CU SITE-UL ȘI UTILIZAREA SITE-ULUI DE DVS., INCLUSIV, FĂRĂ LIMITARE, GARANȚII IMPLICITE DE COMERCIABILITATE, ADEPTEREA SCOPULUI. NU OFERĂM NU OFERĂM GARANȚII SAU DECLARAȚII CU PRIVIRE LA ACURATEȚIA SAU COMPLETEȚIA CONȚINUTULUI DE PE SITE SAU A CONȚINUTULUI DE PE ORICARE SITE WEB LEGAT LA SITE ȘI NU NE ASUMĂM NU RĂSPUNDEM PENTRU ORICE (1) ERORI, ERORI SAU DAUNE MATERIALE ALE CONȚINUTULUI (NEAȘTEPTATE) DETERMINAREA CONȚINUTULUI PERSONAL (2) PROPRIETATĂ, DE ORICE NATURĂ, REZULTATE DIN ACCESUL DVS. ȘI UTILIZAREA SITE-ULUI, (3) ORICE ACCES NEAUTORIZAT SAU UTILIZARE A SERVERELE NOASTRE SECURITE ȘI/SAU TOATE INFORMAȚII PERSONALE ȘI/SAU INFORMAȚII FINANCIARE STOCATE ÎN ACEST, (4) ORICE ÎNTRERUPERARE SAU ÎNCETAREA TRANSMITERII CĂTRE SAU DE LA SITE, (5) ORICE ERORI, VIRUS, CAL TROY SAU CE POATE FI TRANSMIS SITE-UL DE ORICE TERȚ, ȘI/SAU (6) ORICE ERORI SAU OMISIUNI ÎN ORICE OMISIUNE DE CONȚINUT ȘI MATERIALE SAU PENTRU ORICE PIERDERE SAU DAUNE DE ORICE FEL SUPORTATE CA REZULTAT UTILIZĂRII ORICE CONȚINUT POSTAT, TRANSMIS SAU DISPONIBIL ÎN ALTRE MOD PRIN SITE. NU GARANTĂM, APROBĂM, GARANTĂM SAU NU ASUMĂRĂ RESPONSABILITATE PENTRU ORICE PRODUS SAU SERVICIU PUBLICAT SAU OFERIT DE O TERȚĂ PRIN SITE, ORICE SITE WEB HIPERLEGAT, SAU ORICE SITE WEB SAU ALTĂ ALTĂ WEB APLICAȚIE NEPUBLICATĂ, NEPUBLICATĂ. PUBLICAT, SAU NEPUBLAT DE NOI. O PARTE SAU ORIUNDE RESPONSABILĂ PENTRU SUPRAVEGHEREA ORICE TRANZACȚII ÎNTRE DVS. ȘI ORICE TERȚ FURNIZOR DE PRODUSE SAU SERVICII. CA LA ACHIZIȚIONAREA UNUI PRODUS SAU SERVICIU PRIN ORICE MEDIU SAU ÎN ORICE MEDIU, TREBUIE SĂ UTILIZAȚI CELE MAI BUNĂ RAȚIUNE ȘI ATENȚIE UNDE ESTE CAZ.

LIMITĂRI DE RĂSPUNDERE

NOI SAU DIRECTORII, ANGAJAȚII SAU AGENȚII NOȘTRI NU VOM FI RĂSPUNDĂTORI ÎN FAȚA DE DVS. SAU DE ORICE TERȚ PENTRU ORICE DAUNE DIRECTE, INDIRECTE, CONSECENȚIALE, EXEMPLARE, INCIDENTALE, SPECIALE SAU PUNITIVE, INCLUSIV PIERDERI PIERDERILOR, PIERDERI CU PIERDERI CU PREJUDICIILE DVS. ALE SITE-ULUI, CHIAR DACĂ AM FOST INFORMAȚI CU POSIBILITATEA ASTELOR DAUNE.

DESPĂGUBIREA

Sunteți de acord să ne apărați, să ne despăgubiți și să ne faceți inofensivi, inclusiv filialele noastre, afiliații și toți ofițerii, agenții, partenerii și angajații noștri respectivi, de și împotriva oricărei pierderi, daune, răspunderi, pretenții sau pretenții, inclusiv avocații. ' taxe și cheltuieli, suportate. de către terți din cauza sau derivate din: (1) utilizarea Site-ului; (2) încălcarea acestor Termeni de utilizare; (3) orice încălcare a declarațiilor și garanțiilor dumneavoastră prevăzute în acești Termeni de utilizare; (4) încălcarea de către dvs. a drepturilor unei terțe părți, inclusiv, dar fără a se limita la, drepturile de proprietate intelectuală; sau (5) orice act vătămător evident față de orice alt utilizator al Site-ului cu care v-ați conectat prin intermediul Site-ului. Fără a aduce atingere celor de mai sus, ne rezervăm dreptul, pe cheltuiala dumneavoastră, să ne asumăm apărarea și controlul exclusiv asupra oricărei probleme pentru care trebuie să ne despăgubiți și sunteți de acord să cooperați, pe cheltuiala dumneavoastră, cu apărarea noastră a unor astfel de revendicări. Vom depune eforturi rezonabile pentru a vă notifica cu privire la orice reclamație, acțiune sau procedură care face obiectul acestui premiu atunci când vom avea cunoștință de aceasta.

DATELE UTILIZATORULUI

Vom păstra anumite date pe care le transmiteți către Site pentru a gestiona performanța Site-ului, precum și date legate de utilizarea de către dvs. a Site-ului. Deși facem periodic copii de rezervă ale datelor, sunteți singurul responsabil pentru toate datele pe care le transmiteți sau care se referă la orice activitate pe care ați desfășurat-o folosind Site-ul. Sunteți de acord că nu vom fi răspunzători față de dvs. pentru nicio pierdere sau corupție a unor astfel de date și, prin prezenta, renunțați la orice drept de acțiune împotriva noastră care decurge din astfel de date pierderea sau coruperea unor astfel de date.

COMUNICAȚII, TRANZACȚII ȘI SEMNATURĂ ELECTRONICĂ

Vizitarea Site-ului, trimiterea de e-mailuri și completarea formularelor online constituie comunicări electronice. Sunteți de acord să primiți comunicări electronice și sunteți de acord că toate acordurile, notificările, dezvăluirile și alte comunicări pe care vi le furnizăm electronic, prin e-mail și pe Site îndeplinesc orice cerință legală ca o astfel de comunicare să fie în scris. SUNTEȚI DE ACORD CU UTILIZAREA SEMNATURĂRILOR, CONTRACTELOR, COMENZILOR ȘI A ALTOR ÎNREGISTRĂRI ELECTRONICE ȘI LIVRAREA ELECTRONICĂ A NOTIFICĂRILOR, POLITICILOR ȘI ÎNREGISTRĂRILOR TRANZACȚIUNILOR INIȚIE SAU FINALIZATE DE NOI SAU PRIN SITE. Renunțați prin prezenta la orice drept sau cerință în temeiul oricărui statut, regulament, regulă, ordonanță sau alte legi din orice jurisdicție care necesită o semnătură originală sau livrarea sau păstrarea înregistrărilor neelectronice sau pentru plăți sau acordarea de credite pentru orice alt mijloc. decât media electronică. ALȚII

Acești Termeni de utilizare și orice politici sau reguli de operare postate de noi pe Site sau cu privire la Site constituie întregul acord și înțelegere dintre dumneavoastră și noi. Eșecul nostru de a exercita sau de a aplica orice drept sau prevedere a acestor Termeni de utilizare nu va funcționa ca o renunțare la un astfel de drept sau prevedere. Acești Termeni de utilizare funcționează în cea mai mare măsură permisă de lege. Putem atribui altora în orice moment unele sau toate drepturile și obligațiile noastre. Nu vom fi răspunzători pentru nicio pierdere, daune, întârziere sau inacțiune cauzată de orice cauză care nu este controlată de noi. Dacă orice prevedere sau parte a unei prevederi a acestor Termeni de utilizare este determinată a fi ilegală, nulă sau inaplicabilă, acea prevedere sau o parte a prevederii va fi considerată separabilă de acești Termeni de utilizare și nu va afecta valabilitatea și caracterul executoriu al restului. . prevederi. Nu există nicio societate în comun, parteneriat, angajare sau relație de agenție creată între dvs. și noi ca urmare a acestor Termeni de utilizare sau utilizare a Site-ului. Sunteți de acord că acești Termeni de utilizare nu vor fi interpretați împotriva noastră în virtutea redactării lor. Prin prezenta, renunțați la orice apărare pe care le puteți avea pe baza formei electronice a acestor Termeni de utilizare și a eșecului părților de a semna pentru a pune în aplicare acești Termeni de utilizare.

CONTACTEAZĂ-NE

Pentru a rezolva o reclamație cu privire la Site sau pentru a primi mai multe informații despre utilizarea Site-ului, vă rugăm să ne contactați la:

We Are 365

hello+ro@weare365.io

800 SE 4th Avenue,

Hallandale Beach, FL 33009

Statele Unite

Copyright © 2024 Cataloge 365. Toate drepturile rezervate. Este interzisă copierea sau reproducerea textelor fără consimțământul scris anterior. Pozele cu produse, imaginile și broșurile sunt furnizate numai în scop ilustrativ. Prețurile reduse sunt de la distribuitori oficiali enumerați pe site. Ofertele sunt valabile de la și până la data expirării sau până la epuizarea stocurilor. Obiectivul acestui site este informativ și nu poate fi folosit pentru a revendica produsele. Prețurile pot varia în funcție de locație.